Trädbränsleföreningens svar på konsultationen om LULUCF

Trädbränsleföreningen har svarat på EU-konsultationen om förändringar för LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry). LULUCF har hittills bara tagit hänsyn till skogens roll som kolsänka och det skulle kunna leda till restriktioner i hur mycket ett land kan avverka. Vi tycker det är mycket viktigt att skogens alla möjligheter att motverka klimatförändringar tas tillvara i LULUCF. Även ersättning av fossila och andra ändliga material måste räknas in. Skog och skogsbruk ska inte vara ett sätt för andra industri att buffra sina fossila utsläpp. Det motverkar en omställning till en cirkulär bioekonomi.

210205 LULUCF TBF