Standard

Det finns svensk och europeisk standard för bland annat klassificering och mätning av egenskaper hos fasta biobränslen och för fasta återvunna bränslen. Dessa standardpublikationer utges av SIS i Stockholm: 08-555 523 10, sis.sales@sis.se, www.sis.se.

Produktegenskaper för skogsbränslen

Skogforsk och Trädbränsleföreningen ansökte till ESS (Effektivare Skogsbränslesystem) för att genomföra projektet Produktegenskaper för skogsbränsle. Vi såg ett behov av effektivare beställning och leverans av rätt skogsbränsle, i rätt tid, till rätt förbrukare. Målet för projektet var att se över vilka behov och vilka möjligheter som finns för att göra bättre beskrivningar av egenskaper som rör kvantitet och kvalitet för en trädbränsleleverans.

Projektet är avslutat och det går att läsa mer om det på Skogforsks hemsida, se länk nedan. Vår förhoppning är att resultaten från projektet kommer att kunna användas i vidare arbete de kommande åren.

Produktegenskaper för skogsbränsle förslag till indelning struktur och definitioner