Svenska Trädbränsleföreningens enkät:

STATISTIK ÖVER UTLEVERANSER AV TRÄDBRÄNSLE 2012

Sort:  GWh , 1/1 – 31/12  2012

 

1. UTLEVERANSER, BRÄNSLETYP och URSPRUNG, GWh 2012

Sortiment / ursprung Produc.i Sv Import GWh Export GWh
Grot, oflisad (grenar, toppar, småträd) 2961
Skogsflis/kross (ej returträ) 12678 133
Flis från rundved (ej returträ) 3294
Rundved för bränsleanvändning, oflisad 2989 20
Spån och bark 12482 44
Övrigt lågförädlat trädbränsle * (ej returträ) 1470
Returträ (helt eller flisat/krossat) 2746 889
Summa lågförädlat trädbränsle 38620
Summa förädlat (Pellets, briketter, pulver) 4582 338 81
Summa 43202 1424 81


C.a 1900 Gwh är dubbelredovisat ovan. Totalen är alltså c.a 42300 GWh.

Figurer är från publikationen Energiläget 2012, som även kan läsas som pdf på denna länk.