Svenska Trädbränsleföreningens enkät:

STATISTIK ÖVER UTLEVERANSER AV TRÄDBRÄNSLE 2010-15

Sort:  GWh

POTENTIALER

Sort: TWh

Energimyndigheten publicerar statistik över Produktion oförädlade trädbränslen.