Aktuellt

Medlemsresa

2019 års medlemsresa gick till Finland den 24-26 september.

Tage Fredriksson från finska bioenergiföreningen Bioenergia ( www.bioenergia.fi) hade lagt upp ett intressant program i tre dagar med studiebesök där vi fick följa biobränslet från pinne till panna. Vi besökte pågående gallringar i skogen, terminaler och biobränsleanläggningar i Borgå, Lahti och Lovisa, som ligger öster om Helsingfors i södra Finland. Vi fick också en heltäckande beskrivning av det finska skogsbruket, en inblick i aktuellt läge för biodrivmedel, samt en rapport om forskning och utveckling av tyngre och längre fordon för transporter på väg.

Läs gärna reserapporten 191009 Reserapport från Trädbränsleföreningens Finlandsresa 2019

 

Årsmöte 2019

I samband med skogsnäringsveckan och Forum för bioekonomi anordnades föreningens årsmöte. 

Hemsidan

Föreningen har haft problem med hemsidan. Dessa ska nu vara åtgärdade – men hör gärna av er om ni hittar fel.

EUs direktiv om förnybar energi – hållbarhetskriterier

EUs omarbetade direktiv för förnybar energi med kriterier för fasta biobränslen antogs i december. Direktivet ska nu implementeras i svensk lagstiftning och föreningen hoppas på fortsatt god dialog med energienheten på nybildade Infrastrukturdepartementet.

Riktlinjer för en fri marknad

Under våren 2018 var konkurrensrättsliga riktlinjer uppe i föreningen och dokumentet ”Riktlinjer för en fri marknad” har antagits och återfinns nu på hemsidan.