Handledning för avtal mellan säljare och köpare av trädbränsle

Energiföretagen Sverige och Svenska Trädbränsleföreningen har gjort en översyn av den tidigare avtalsmallen och nu finns ett nytt dokument:

Handledning för avtal om trädbränslen