AVTALSMALL för avtal mellan säljare och köpare av trädbränsle

Svensk Fjärrvärme och Trädbränsleföreningen utformade tillsammans en avtalsmall som kan tjäna som utgångspunkt när leveransavtal skall ingås mellan säljare och köpare av trädbränsle. Denna avtalsmall från 2005 bifogas här: Klicka

Det finns även en ny version som Svensk Fjärrvärme tagit fram. Svensk Fjärrvärme har fusionerats och ingår numer i Energiföretagen Sverige. Svenska Trädbränsleföreningen och Energiföretagen Sverige arbetar för närvarande med en ny översyn.