Om föreningen

Svenska Trädbränsleföreningen är branschföreningen för svenska producenter av brännved, flis, skogsindustiriella biprodukter som spån och bark, returträ, pellets, briketter, och träpulver. 2016 firade föreningen trettio år! Medlemmarna producerar och levererar trädbränsle som säljs till fjärrvärme och närvärme, kraftvärme och övriga biobränsleanläggningar på den svenska kommersiella marknaden.

Läs mer om föreningens verksamhet

Trädbränsleföreningen är medlem av den europeiska bioenergiföreningen Bioenergy Europe: bioenergyeurope.org bioenergy_europe

Aktuellt


Årsmöte 2020

Svenska Trädbränsleföreningen genomförde den 22 april sitt årsmöte digitalt. Tekniken fungerade väl och det blev ett lyckat möte. Bertil Leijding omvaldes till ordförande. Se Protokoll årsmöte ST 2020.

Planerade föredrag och presentationer, som skulle ha genomförts via studiebesök i Jämtland, gjordes digitalt. Jonas Vestun presenterade Jämkrafts verksamhet. Patrik Jonsson berättade om nya Norra Skog. Daniel Olsson berättade om utvecklingen av nya virkesmätningssystemet Viol 3 och Anders Pålsson presenterade sitt företag Fyrås trä.

 

2019  års medlemsresa till Finland.

Här finns en reserapport. 191009 Reserapport från Trädbränsleföreningens Finlandsresa 2019

Föreningens historia.

Se: Föreningens verksamhet

Avtalsmall

Handeldning för avtalsmall uppdaterad och publicerad oktober 2017. Se: Handledning avtal

Senaste remissvar


Recent Posts / View All Posts

Hållbarhetskriterier implementering av RED II. Synpunkter på Energimyndighetens förslag.

| remissvar | No Comments

Implementering av RED2´s hållbarhetskriterier i Sverige Energimyndighetens förslag oktober 2019. I korthet: Energimyndigheten har i oktober 2019 presenterat ett förslag till implementering av EU`s Förnybarhetsdirektiv/RED2´s hållbarhetskriterier för fasta trädbränslen i…

Tidigare remissvar finns här.

Informationsmaterial som PDF


tbfolder Ett nytt informationsmaterial är framtaget om trädbränsle och om föreningen. Här kan du ladda ner det som pdf och skriva ut:
Ladda ner fil

Information om biobränsle på engelska hittas exempelvis hos Bioenergy Europe

Användning av fasta biobränslen,

(källa Energimyndigheten)

 

 

 

Medlemmarna producerar och säljer:

flis

Flis är sönderdelad träråvara som kan var torr eller fuktig.

pellets

Pellets är träråvara som torkats, malts och komprimerats

briketter

Briketter består av spån eller flis som pressats samman.

span

Träpulver är träråvara som torkats och finmalts.