Om föreningen

Svenska Trädbränsleföreningen är branschföreningen för svenska producenter av brännved, flis, skogsindustiriella biprodukter som spån och bark, returträ, pellets, briketter, och träpulver. 2016 firade föreningen trettio år!
Medlemmarna producerar och levererar trädbränsle som säljs till fjärrvärme och närvärme, kraftvärme och övriga biobränsleanläggningar på den svenska kommersiella marknaden.

Läs mer om föreningens verksamhet

Aktuellt


april 2017
Nya mål för föreningens verksamhet under år 2017 antagna av styrelsen. Målen är väl i linje med den treårs strategi som tidigare utarbetats och antagits.

4 april 2017
Årsmöte i Stockholm

december 2016
Inspel till Miljö- och energidepartementet om hållbarhet för primära skogsbränslen. Se vidare aktuellt.

november 2016
Flera remissvar har avgetts. Nationellt skogsprogram, torv och Svanen-märkning.

4-6/10 2016
Medlemsresa till Danmark genomförd.

4/4 2016
Föreningen håller årsmöte i Stockholm.

15/12 2015
Strategi för föreningens verksamhet 2016-18 antagen. Se vidare aktuellt.

Senaste remissvar


Recent Posts / View All Posts

Yttrande till Energi- och miljödepartementet om Energikommissionens betänkande Kraftsamling för framtidens energi (SOU 2017:02).

| remissvar | No Comments

Stockholm 2017-04-19 Svenska Trädbränsleföreningens yttrande om Energikommissionens betänkande Kraftsamling för framtidens energi (SOU 2017:02). Diarienummer M2017/00026/Ee. Energimyndigheten har inbjudit Svenska Trädbränsleföreningen att besvara remiss av Energikommissionens betänkande: Kraftsamling för framtidens energi…

Tidigare remissvar finns här.

Informationsmaterial som PDF


tbfolder

Ett nytt informationsmaterial är framtaget om trädbränsle och om föreningen. Här kan du ladda ner det som pdf och skriva ut.

Ladda ner tradbransle_information.pdf

Leveransstatistik 2012, samt uttagspotential


 

leverans_2012_graf

Idag levereras drygt 23 TWh primärt skogsbränsle men det finns stora potentialer att öka uttaget från skogen. I utredningen Fossilfrihet på väg1 (FFF-utredningen) anges att det årliga uttaget av primärt skogsbränsle i dag kan öka med 23 TWh. På längre sikt kan ökad tillväxt ge ytterli- gare uttagsmöjligheter av både stamved och primärt skogs- bränsle. FFF-utredningen anger därför att uttaget kan öka med 54 TWh om 30–50 år. Skogforsks beräkningar tyder på en outnyttjad potential över 45 TWh. Därtill finns alltid möjlighet till ökad import. Finns efterfrågan på skogsråvara så kan uttagen helt klart öka.

Utveckling trädbränsleleveranser i Sverige 2003–20122


 

tradbransleleveranser_2003-2012_graf

2 Total produktion och import av förädlade trädbränslen (pellets, briketter och pulver) är inte redovisade här.

Medlemmarna producerar och säljer:

flis

Flis är sönderdelad träråvara som kan var torr eller fuktig.

pellets

Pellets är träråvara som torkats, malts och komprimerats

briketter

Briketter består av spån eller flis som pressats samman.

span

Träpulver är träråvara som torkats och finmalts.