Om föreningen

Svenska Trädbränsleföreningen är branschföreningen för svenska producenter av brännved, flis, skogsindustiriella biprodukter som spån och bark, returträ, pellets, briketter, och träpulver. 2016 firade föreningen trettio år! Medlemmarna producerar och levererar trädbränsle som säljs till fjärrvärme och närvärme, kraftvärme och övriga biobränsleanläggningar på den svenska kommersiella marknaden.

Läs mer om föreningens verksamhet

Trädbränsleföreningen är medlem av den europeiska bioenergiföreningen Bioenergy Europe: bioenergyeurope.org bioenergy_europe

Aktuellt


Årsmöte 2020 och studieresa i Jämtland.

Trädbränsleföreningens årsmöte 2020 kommer att hållas på Hotel Holyday Club i Åre, Jämtland onsdagen den 22 april kl 17,00. I anslutning till årsmötet genomförs en studieresa med inriktning trädbränslen i Jämtland. Programmet börjar med besök på Jämtkraft i Östersund kl 10.00 den 22 april. Vi får också information från Biometria om nya mätprogrammet Viol 3. Gemensam buss tar oss via besök på Hissmofors Sågverk i Krokom vidare till Åre för övernattning och årsmöte. Vi besöker Jämtkrafts värmeverk i Åre och åker sedan vidare till Hammerdal där vi besöker Fyrås Trä och en pågående avverkning.

Inbjudan och program finns här: Årsmöte och studieresa 22 – 23 april 2020 – Program (003)

2019  års medlemsresa till Finland.

Här finns en reserapport. 191009 Reserapport från Trädbränsleföreningens Finlandsresa 2019

Föreningens historia.

Se: Föreningens verksamhet

Avtalsmall

Handeldning för avtalsmall uppdaterad och publicerad oktober 2017. Se: Handledning avtal

Senaste remissvar


Recent Posts / View All Posts

Hållbarhetskriterier implementering av RED II. Synpunkter på Energimyndighetens förslag.

| remissvar | No Comments

Implementering av RED2´s hållbarhetskriterier i Sverige Energimyndighetens förslag oktober 2019. I korthet: Energimyndigheten har i oktober 2019 presenterat ett förslag till implementering av EU`s Förnybarhetsdirektiv/RED2´s hållbarhetskriterier för fasta trädbränslen i…

Tidigare remissvar finns här.

Informationsmaterial som PDF


tbfolder Ett nytt informationsmaterial är framtaget om trädbränsle och om föreningen. Här kan du ladda ner det som pdf och skriva ut:
Ladda ner fil

Information om biobränsle på engelska hittas exempelvis hos Bioenergy Europe

Användning av fasta biobränslen,

(källa Energimyndigheten)

 

 

 

Medlemmarna producerar och säljer:

flis

Flis är sönderdelad träråvara som kan var torr eller fuktig.

pellets

Pellets är träråvara som torkats, malts och komprimerats

briketter

Briketter består av spån eller flis som pressats samman.

span

Träpulver är träråvara som torkats och finmalts.