Om föreningen

Svenska Trädbränsleföreningen är branschföreningen för svenska producenter av brännved, flis, skogsindustiriella biprodukter som spån och bark, returträ, pellets, briketter, och träpulver. 2016 firade föreningen trettio år!
Medlemmarna producerar och levererar trädbränsle som säljs till fjärrvärme och närvärme, kraftvärme och övriga biobränsleanläggningar på den svenska kommersiella marknaden.

Trädbränsleföreningen är medlem av den europeiska bioenergiföreningen Aebiom: aebiom.org

Läs mer om föreningens verksamhet

Aktuellt


9 april 2018
Årsmöte i Stockholm

oktober 2017
Handeldning för avtalsmall uppdaterad och publicerad. Se: Handledning avtal

25-28/9 2017
Medlemsresa till Frankrike genomförd.

maj 2017
Föreningen har antagit riktlinjer för Fri Marknad. Se vidare föreningens verksamhet.

april 2017
Nya mål för föreningens verksamhet under år 2017 antagna av styrelsen. Målen är väl i linje med den treårs strategi som tidigare utarbetats och antagits.

4 april 2017
Årsmöte i Stockholm

december 2016
Inspel till Miljö- och energidepartementet om hållbarhet för primära skogsbränslen. Se vidare aktuellt.

Senaste remissvar


Recent Posts / View All Posts

Yttrande till Finansdepartementet om Promemoria om En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik.

| remissvar | No Comments

Stockholm 2018-04-26 Remiss av Promemoria om En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik. Dnr: Fi2018/01103/S2. Finansdepartementet har remitterat Promemoria om En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik. Svenska…

Tidigare remissvar finns här.

Informationsmaterial som PDF


tbfolder

Ett nytt informationsmaterial är framtaget om trädbränsle och om föreningen. Här kan du ladda ner det som pdf och skriva ut.

Ladda ner tradbransle_information.pdf

Information om biobränsle på engelska hittas exempelvis hos Aebiom: www.aebiom.org/about-bioenergy/

Leveransstatistik 2012, samt uttagspotential


 

leverans_2012_graf

Idag levereras drygt 23 TWh primärt skogsbränsle men det finns stora potentialer att öka uttaget från skogen. I utredningen Fossilfrihet på väg1 (FFF-utredningen) anges att det årliga uttaget av primärt skogsbränsle i dag kan öka med 23 TWh. På längre sikt kan ökad tillväxt ge ytterli- gare uttagsmöjligheter av både stamved och primärt skogs- bränsle. FFF-utredningen anger därför att uttaget kan öka med 54 TWh om 30–50 år. Skogforsks beräkningar tyder på en outnyttjad potential över 45 TWh. Därtill finns alltid möjlighet till ökad import. Finns efterfrågan på skogsråvara så kan uttagen helt klart öka.

Utveckling trädbränsleleveranser i Sverige 2003–20122


 

tradbransleleveranser_2003-2012_graf

2 Total produktion och import av förädlade trädbränslen (pellets, briketter och pulver) är inte redovisade här.

Medlemmarna producerar och säljer:

flis

Flis är sönderdelad träråvara som kan var torr eller fuktig.

pellets

Pellets är träråvara som torkats, malts och komprimerats

briketter

Briketter består av spån eller flis som pressats samman.

span

Träpulver är träråvara som torkats och finmalts.