VERKSAMHETEN I SVENSKA TRÄDBRÄNSLEFÖRENINGEN.
STYRELSE och KANSLI.

Föreningens vision är att trädbränslenas andel av Sveriges slutliga energianvändning ska succesivt öka.

För att nå denna vision har styrelsen antagit en strategi för åren 2016-18. Föreningen arbetar inom aktuella områden för att underlätta en fortsatt ökad miljöriktig användning av trädbränslen-förnybara bränslen, i första hand i Sverige och i Europa. Intresset inom EU för biobränsle har medfört att vi idag framförallt arbetar med:

– Pågående arbeten inom EU som berör aktuella energifrågor genom vårt medlemskap i Aebiom
– Näringspolitik för energi och klimat
– Fakta om olika trädbränsleslag och om branschens struktur och arbetssätt.

Medlemmar i föreningen är företag som producerar/utvecklar och säljer trädbränslen.

Föreningen antog våren 2017 Riktlinjer för fri marknad.

Kansliet finns här:
Franzéngatan 6
Postadress:105 33 Stockholm
Mailadress: info@tradbransle.se.
Telefon:
Sven Hogfors 08-787 5904
Karin V Ekerby 08-787 5772

Styrelse 2017:

Bertil Leijding, ordförande
bertil@leijding.se

Patrik Jonsson
patrik.jonsson@norra.se

Magnus Larsson
magnus.x.larsson@storaenso.com

Per Bertilsson
per.bertilsson@rebio.se

Stefan Rönnquist
stefan.ronnqvist@sca.com

Staffan Vilhelmsson
staffan.vilhelmsson@vanerbransle.se

Mattias Sparr
Mattias.Sparr@sveaskog.se

Andreas Tretten
andreas.tretten@econova.se

Sven Hogfors, styrelsens sekreterare
sven.hogfors@tradbransle.se

Karin Vestlund Ekerby, kanslichef
karin.vestlund.ekerby@lrf.se

Revisor:
Malin Lindau