Föreningens verksamhet

VERKSAMHETEN I SVENSKA TRÄDBRÄNSLEFÖRENINGEN.
STYRELSE och KANSLI.

Föreningens vision är att trädbränslenas andel av Sveriges slutliga energianvändning ska succesivt öka.

För att nå denna vision har styrelsen antagit en strategi. Föreningen arbetar inom aktuella områden för att underlätta en fortsatt ökad miljöriktig användning av trädbränslen-förnybara bränslen, i första hand i Sverige och i Europa. Intresset inom EU för biobränsle har medfört att vi idag framförallt arbetar med:

– Pågående arbeten inom EU som berör aktuella energifrågor genom vårt medlemskap i Bioenergy Europe
– Näringspolitik för energi och klimat
– Fakta om olika trädbränsleslag och om branschens struktur och arbetssätt.

Medlemmar i föreningen är företag som producerar/utvecklar och säljer trädbränslen.

Föreningen antog våren 2017 Riktlinjer för fri marknad.

Trädbränsleföreningen firade 30 år 2016. Här kan du läsa om Svenska Trädbränsleföreningen 1986-2016.

Föreningens stadgar: Stadgar-för-SVENSKA-TRÄDBRÄNSLEFÖRENINGEN-2022 (1)

Kansliet finns här:
Franzéngatan 1 B
Postadress:105 33 Stockholm
Mailadress: hakan.johansson@lrf.se

Telefon:

Håkan Johansson 010-1844 302

Sofia Backéus 010-1844397

Styrelse 2023:

Bertil Leijding, ordförande

Klas Flygare, vice ordförande

Jonas Arvidsson

Pontus Larsson

Stefan Rönnquist

Åke Forsgren

Johan Svensson

Niklas Arvidsson

 

Håkan Johansson, kanslichef och styrelsens sekreterare
hakan.johansson@lrf.se

Tel 010-1844 302

Revisorer:
Erland Lindholm

Jesper Hulterström