Användning

Exempel på användning av trädbränsle

Fjärr – / kraftvärme

I flertalet svenska tätorter svarar i regel ett fjärrvärmeverk för värmeförsörjningen. Det innebär att enskilda hus och lokaler är anslutna i ett gemensamt system där värmen alstras i några större pannor.

Fjärrvärmen har framförallt miljömässiga fördelar:
– Hög totalverkningsgrad 80 – 110 %
– Använder i regel biobränsle – Förnybar energi
– Bra möjligheter till rening av rökgaser
– Läget på panncentraler anpassas för minsta störning

Fjärrvärme med flis
Fjärrvärme med pellets

Exempel närvärme

Ladda ner vår pdf om Gemensam fliseldad värmecentral.