Fjärrvärme med pellets

Två oljepannor står bredvid varandra i Flahultsskolans pannrum i Norrahammar utanför Jönköping. Den ena pannan är konverterad till fastbränsle. Sedan 1986 värmer pellets 4000 kvadratmeter skollokaler samt en simhall och en sporthall med fyra tennisbanor. 1998 byttes den gamla pelletsbrännaren ut mot en modernare; här har man lång erfarenhet av pelletseldning.

Från den 65 kubikmeter stora silon utanför pannrummet skruvas pelletsen in till brännare och panna. 400 högstadieelever betjänas på detta sätt med värme och till angränsande Norrahammars sportcenter skickas värmen via en hetvattenkulvert och växlas över till lokalvärme, duschar och bassäng. Sportcentret har egna maskinister, som sköter driften där.

Pelletsanläggningen klarar ensam behovet ner till nollgradigt utomhus. Vid kallare väderlek kopplas automatiskt olja in som stödvärme. Vintertid kan det handla om ett par timmar per dag, också beroende på graden av aktivitet i sportanläggningen, vilket styr hur mycket varmvatten som används.
– Det fungerar jättebra, säger 1:e maskinist Conny Nordberg. Jag eldar med pellets hemma också. Det blir mer underhåll jämfört med oljan men bara halva bränslekostnaden.

 


Pelletsbrännaren är av senaste snitt medan den gamla oljepannan behållits. Att gå över från olja till pellets innebär ofta en förhållandevis blygsam investering.
FOTO: JAN-ERIK EJENSTAM

ANLÄGGNINGSFAKTA FLAHULTSSKOLAN


Skola 4 000 m2 samt sportcenter (simhall och sporthall) 2 400 m2.
Ägare: Jönköpings kommun.

Värmebehov 1999
992 MWh pellets (+785 MWh olja).

Bränslebehov 1999
260 ton pellets (+78,5 m3olja).

Panna och brännare
Oljepanna konverterad till fastbränsle: Parca Norrahammar UEG från 1963.
Effekt: 750 Mcal.
Brännare: NT Energi, G5 (femte generationen) från 1998.
Effekt: 350 kW.

Övrigt anläggning
Oljeeldning som komplement till pelletseldning. Ingen eldning under sommaren då anläggningarna är stängda.
Under 1999 var värmebehovet 91 % av normalår.

Drift och tillsyn
Tillsynsbehov: 8–10 tim/vecka under högsäsong. Daglig tillsyn under eldningssäsong nov-mars. Knappt en veckas arbete med genomgång av anläggningen inför kommande säsong.

Ekonomi
Investering brännare 1998: cirka 200 000 kr.
Ingen uppgift om investeringskostnad 1986 för konvertering av oljepanna, installation av brännare och två skruvar samt bygge av silo.

Driftskostnad 1999: 207 500kr i inköp för pellets, 169 000 kr för olja samt maskinistkostnad 64 000 kr (50 % skola, 50 % sportanläggning).

Reparation och underhåll 1999: 10 000 kr.