Taxonomin

Taxonomin är ett förslag till delegerade akter för bland annat skogssektorn och bioenergisektorn som EU-kommissionen publicerade i mitten av november inom ramen för förordningen för Hållbara finanser. Här är Svenska Trädbränsleföreningens remissvar.

Taxonomy 2020