Med bil och järnvägsspår – för framtids segrar! Transportseminarium 22 april 2021

 

Svenska Trädbränsleföreningen och Söderenergi arrangerade den 22 april ett digitalt seminarium om transporter och logistik för trädbränsle. En bred panel av föreläsare beskrev utmaningar och framtidsplaner för både bil och järnväg. Ca 70 deltagare.

Se 20210422 Med bil och järnvägsspår – för framtids segrar dokument.

En film visar bränslets väg med järnväg och bil från en terminal hos SCA:s terminal  i Umeå till Söderenergi anläggning i Södertälje. https://www.dreambroker.com/channel/xi9pwqsr/iframe/xauj088y