Måttenheter och energiinnehåll för trä och flis

[vc_row type=”full_width_background” bg_position=”center top” bg_repeat=”no-repeat” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” id=”mob_startpage_slider”][vc_column width=”1/1″][nectar_slider slider_transition=”slide” button_sizing=”regular” location=”start” slider_height=”338″ full_width=”true” flexible_slider_height=”true” min_slider_height=”338″][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”full_width_background” bg_position=”left top” bg_repeat=”no-repeat” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” top_padding=”40″ bg_color=”#ffffff”][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

Måttenheter och energiinnehåll för trä och flis

Vikt och fukthalt

På den kommersiella marknaden i Sverige bestäms priset på trädbränsle vanligen i kr/MWh, och energimängden bestäms i varje enskild leverans. En leverans är vanligtvis en lastbil med släp,ca 100 MWh = 100 000 KWh

 

Energiinnehåll och fukthalt

Energiinnehållet i ved är direkt proportionellt mot trädslagets densitet.
Torr/rådensitet (torra vikten/råa volymen) för stamvirke framgår av följande diagram.

Men det effektiva värmevärdet beror också på fukthalten, där diagrammet visar ett exempel för stammved av gran med torr/rådensitet 400 kg/m3f:

Energiinnehållet sjunker med ökad fukthalt, eftersom det går åt energi för att förånga vattnet i veden. Men i värme/kraftvärmeverk finns i regel utrustning för att kondensera vattnet och därmed återvinna huvudparten av denna energi, som annars ”gått upp i rök”. I dessa anläggningar nås på detta sätt verkningsgrader över 100 %.

Fjärrvärme och kraftvärmeverk är vanligen dimensionerade för genomsnittliga fukthalter runt 45 %. De vanliga sortimenten som används i dessa har vanligen dessa genomsnittliga fukthalter:

• Flis från avverkningsrester, ”grot”) 40 – 45 %.
• Flis från klen och i viss mån torkad klenved, 30 – 40 %.
• Bränsleved, torkad under en sommar, 30-40 %.
Bark, 50-65 %
Sågspån, 50-55 %

 

Energitermer

Effekt  x  tid  =  energimängd
Effekt mäts i kilowatt (kW) eller megawatt (MW).
Tid mäts i timmar (h).
Energimängd mäts i kilowattimmar (kWh) eller i megawattimmar (MWh).

Exempel:
Panna med effekt 2 MW körs i 3 timmar och producerar då  2 x 3 = 6 MWh energi.

I Sverige mäter vi enligt ovan oftast energi i wattimmar (eller kilowattimmar, eller megawattimmar). Internationellt mäter man oftast energi i joule (J). 1 Wh = 3600 J.  Kalorier (cal) är också mått på energi. 1Wh = 860 cal. Även ton oljeekvivalenter (toe) är energimått. 1Wh = 0.o86 toe.

 

Talfaktorer

103 = kilo (k)     106 = mega (M)     109 = giga (G)     1012 = tera (T)     1015 = peta (P)
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”full_width_background” bg_position=”left top” bg_repeat=”no-repeat” bg_color=”#ffffff” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left”][vc_column width=”1/1″][/vc_column][/vc_row]