Aktuellt

Medelemsresa

Årets medlemsresa kommer gå till Finland och genomföras 24-26 september. 

Årsmöte

I samband med skogsnäringsveckan och Forum för bioekonomi anordnades föreningens årsmöte. 

Hemsidan

Föreningen har haft problem med hemsidan. Dessa ska nu vara åtgärdade – men hör gärna av er om ni hittar fel.

EUs direktiv om förnybar energi – hållbarhetskriterier

EUs omarbetade direktiv för förnybar energi med kriterier för fasta biobränslen antogs i december. Direktivet ska nu implementeras i svensk lagstiftning och föreningen hoppas på fortsatt god dialog med energienheten på nybildade Infrastrukturdepartementet.

 

Medlemsresa

I slutet av september anordnades en studieresa till Frankrike för att studera den utvecklingen för produktion och användning av trädbränsle i trakten av Strasbourg. Vi träffade bl a FIBOIS, branschförening för företag inom skogssektorn och den regionala privata skogsägarföreningen CRPF. Besökte ONF Energis energiterminal, kraftvärmeverket EBM i Saint-Louis samt Wood Dynamic AMI-projekt i Albé

Riktlinjer för en fri marknad

Under våren 2018 var konkurrensrättsliga riktlinjer uppe i föreningen och dokumentet ”Riktlinjer för en fri marknad” har antagits och återfinns nu på hemsidan.